AlgemeenZomermarkten

OVN.0006.04 - NOS December3

Zomermarkten

 

Gesprekken worden gevoerd om te kijken of we de zomermarkten in de huidige vorm willen handhaven of een upgrade willen geven naar een markt met meer belevingselementen en ambachtelijke producten. De zomermarkten zijn een belangrijke bron van inkomsten voor de N.O.S.

Maar we horen ook geluiden dat inwoners het dorp mijden als er een zomermarkt is en dat sommige ondernemers er hinder van hebben, in plaats van profijt. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?

Mochten wij beslissen met een andere partij in zee te gaan, dan heeft dat financiële consequenties.

Minder inkomsten, waardoor er minder georganiseerd kan worden om onze dorpskern aantrekkelijk te houden voor onze klanten en gasten.
We bekijken op dit moment hoe we hier het beste mee om kunnen gaan.

© NUNSPEET ONDERNEEMT SAMEN